بهره برداری:

 

طرح های آتی:

کارخانه تولید کنسانتره مس (هشترود)