استراتژی شرکت

1- توسعه فعالیتهای اکتشافی با استفاده از روش ها و تکنولوژیهای نوین اکتشافی جهت دستیابی به پتانسیل های جدید و ایجاد فرصتهای شغلی تازه در مناطق محروم و کم برخوردار

2- تامین مواد اولیه و اصلی مورد نیاز صنایع فولاد سازی ( به ویژه هلدینگ دریک) و سایر صنایع فلزی فعال در کشور

3- تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در یک کلام ایجاد ثروت با شناسایی و بهره برداری از معادن به عنوان تامین کننده مواد اولیه صنایع

4- ارتقاء بهره وری، هم افزایی و رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی

5- توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی از اکتشاف تا فرآوری

6- بازاریابی استراتژیک و توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی - مهندسی