کنسانتره تیتلنیوم 40 - 44 درصد
سنگ مس
سیلیس (کلوخ و دانه بندی شده) بالای 97 درصد (برای تامین مواد اولیه فروسیلیس _ شیشه سازی و سایر صنایع)
  آهک (کلوخ و دانه بندی شده) بالای 97 درصد
پرلیت منبسط شده