محدوده های معدنی شرکت، كه برای سرمایه گذاری و احداث واحدهای فرآوری مربوطه در نظر گرفته شده است:
 
محدوده سنگ آهن مگنتیتی آستمال ( ورزقان)
معدن سنگ آهن مگنتیتی آوان (ورزقان)
معدن سنگ آهن گوتیت موئیل (اردبیل-مشکین شهر)
معدن سنگ آهک بوکت (با خلوص بالا)
محدوده های پلی متال با اولویت مس
         تیکمه داش
         باشماق
         آغجه کهل
معادن سیلیس (با خلوص بالای 97 درصد)
         برده زرد
         ترسه بلاغ
         سلیمان آباد
معادن زغال سنگ
         معدن امیر مراغه
         معدن گویدرق مراغه
         معدن مین باش حصار مراغه
         معدن قوزلو شاهین دژ